Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

1. Wszelkiego rodzaju informacje, fotografie, nagrania dźwiękowe, artykuły, klipy wideo, nagrania audiowizualne zamieszczone na stronie, w większości pochodzą z opracowań własnych.

2. W innych przypadkach jest podane źródło bądź autor materiału.

3. Dopuszczalne jest kopiowanie, powielanie bądź inne wykorzystywanie materiałów w całości lub części ze strony z zaznaczeniem źródła pochodzenia i autora materiału.

4. Materiały ze strony nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i zarobkowych.

5. Zdjęcia w Galerii mogą zawierać znak wodny.

6. Strona nie prowadzi działalności zarobkowej czy gospodarczej.

7. Nie przyjmujemy ogłoszeń czy reklam płatnych.

8. Jakiekolwiek reklamy znajdujące lub pojawiające się na stronie pochodzą z bezpłatnego serwera bądź od osób lub instytucji wspierających naszą działalność.

9. Logo klubowe zostało zaprojektowane przez Admina strony i posiada on pliki źródłowe w formacie .psd, a w związku z tym prawa autorskie.

Strona jest prowadzona i opłacana przez Admina/Webmastera - Mirosława Molesztaka.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów merytorycznych danych zawartych na stronie, jak i własnych uwag i pomysłów dotyczących strony.


Płatności na utrzymanie serwera/Plan Pro

Rachunki - Hosting strony