Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Pomnik pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii i dawnej Czechosłowacji, znajdujący się w miejscu masowej egzekucji na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA przy ul. Fabrycznej.

W obozie pracy w Poniatowej przebywało około 18 tys. Żydów. Potwierdza to fakt noszenia przez więźniów najwyższych numerów 18 tys. (z końcówką). Z tej liczby około 15 tys. osób zginęło w obozie. Na różnicę wynoszącą około 3 tys. osób złożyli się Żydzi zbiegli i wywiezieni z obozu przed jego likwidacją. Kilka grup więźniów żydowskich wysłano do pracy na lotniskach w Białej Podlaskiej i Zamościu. Ostatnią grupę silnych i zdrowych mężczyzn wywieziono w przeddzień masakry.

Wykaz transportów Żydów skierowanych do obozu w Poniatowej

Październik 1942 r. Getto w Opolu Lubelskim b/d

Październik 1942 r. Bełżyce b/d

Koniec 1942 r. Staszów  b/d

Luty–maj 1943 r. Getto warszawskie ok. 15 000

Maj 1943 r. Dęblin – likwidowany obóz kolejowy ok. 400

Maj 1943 r. Treblinka – obóz zagłady 807

druga połowa 1943 r. Dorohucza – likwidowany obóz pracy ok. 100

Źródło : Ryszard Gicewicz  Obóz pracy w Poniatowej (1941–1943)


Żródło: UM Poniatowa