Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Cmentarz z I wojny światowej w Adelinie (cmentarz wojenny) - położony jest na północ od tej wsi, za lasem, przy drodze polnej pomiędzy wsiami Siewalka - Książ. Najłatwiej dojechać (dojść) do niego od drogi Poniatowa - Chodel.
Cmentarz utworzony jest na planie prostokąta. W pierwotnym założeniu składał się z 10 mogił, 6 zbiorowych i 4 pojedynczych. Zachowane zostały jedynie mogiły zbiorowe, pojedyncze zanikły w wyniku erozji gruntu. Opady deszczów, i działanie roślin powoduje zacieranie się kształtów istniejących mogił. Pierwotnie cmentarz był otoczony drutem kolczastym na drewnianych słupkach. Obecnie brak jest ogrodzenia i miejsce to zarasta roślinnością. Na mogiłach stoją metalowe krzyże wykonane z połowie ubiegłego wieku podczas porządkowania cmentarza.
Spoczywa tu 73 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 71 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w dniach 27 sierpnia, 2 i 3 września 1914r. oraz 17, 23-24 lipca 1915: