Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce


Goraco zachęcamy turystów do zdobywania  odznaki krajoznawczej                

'' Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce ".

Być może ktoś już posiada potwierdzenia odwiedzonych miejsc i może zacząć tworzyć kronikę.


Miło nam również podkreślić, że pomysłodawcą utworzenia odznaki jest kol. Piotr Kowalski – Klub Turystyki Pieszej „Krwinka” Poniatowa.

Regulamin i wzór odznaki opracował kol. Jerzy Przepióra – Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg.

Regulamin