Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Mogiła zbiorowa jeńców z Armii Czerwonej w Kolonii Niezabitów


Idąc polną drogą z Koloni Niezabitów w kierunku na południowy wschód od stacji benzynowej ze
skrzyżowania drogi Poniatowa -Nałęczów z drogą Kolonia Niezabitów-Karczmiska, po około 1200 metrach na
skraju lasu ujrzymy zbiorową mogiłę żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców i zmarli z wyczerpania, podczas przemarszu z obozu przejściowego w Strzelcach do obozu jenieckiego w Poniatowej.
Pomiędzy stacją kolejową Nałęczów a miastem Nałęczów, w pobliżu wsi Strzelce, w 1941r. hitlerowcy niemieccy utworzyli obóz przejściowy dla jeńców radzieckich. Obóz w Strzelcach utworzono po to aby przetrzymać, zgrupować jeńców przewożonych koleją z frontu jak i innych obozów jenieckich, do czasu przeniesienia ich do utworzonego w Poniatowej obozu jenieckiego po filii nr 2 byłych Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych z Warszawy.
Z obozu przejściowego w Strzelcach jeńcy pieszo szli do obozu w Poniatowej. Podczas przemarszu
wyczerpani i chorzy umierali po drodze. Słabych, nie mogących iść, niemieccy żołnierze ochraniający konwój zabijali na miejscu. Ciała pozostawały na drodze i w rowach. W transportach (przemarszach) zginęło
kilkudziesięciu jeńców. Na tej ponad 20 kilometrowej trasie ze Strzelec do Poniatowej wielu zostało
pogrzebanych przy drodze. Miejsca te nie są oznaczone, brak jest już żyjących świadków tamtych czasów.

Źródło: http://mojaponiatowa.strefa.pl

Fot. M .Molesztak