Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Pomnik pamięci ofiar Hitleryzmu niemieckiego  wymordowanym na terenie byłego Obozu Pracy ( Stalag 359 ) w Poniatowej w latach 1941-1944, znajdujący się za terenem dawnych Zakładów Elektromaszynowych EDA.

( stan - lato 2013 )W zasadzie pomnik  jeńców armii czerwonej, usytuowany w miejscu grzebania zwłok. Wg. niepotwierdzonych informacji, pomnik pierwotnie wznosił się do góry jako ostrokół, zwieńczony miał być pięcioramienną gwiazdą i pokryty płytami marmurowymi. 

Niegdyś tablica znajdowała się od strony zachodniej ( jeszcze widać ślady ), a dojście do pomnika było możliwe jedynie z terenu zakładu. 

Ogółem do stalagu 359 w Poniatowej przybyło w trzech transportach około 24 tys. jeńców, a mianowicie 1 listopada 1941 r. około 12 tys., w kilka dni później około 6 tys. oraz 9 grudnia 1941 r. także około 6 tys. jeńców.

Liczba 22.892 osoby odnosi się najprawdopodobniej do zmarłych jeńców radzieckich wskutek głodu, warunków jak i cięzkiej pracy połączonych z  nieludzkim traktowaniem.
fot. M.Molesztak