Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Na końcu wsi Wronów, w środku lasu znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Spoczywa w tym miejscu dwudziestu sześciu żołnierzy niemieckich i czterech z armii cesarsko-królewskiej, a także jeden nieznany partyzant z oddziału "Zapory". Większość pochowanych w tym miejscu zginęła w lipcu 1915 roku. Każdy z grobów jest doskonale opisany, posiada informacje o imieniu i nazwisku pochowanego, jego datę śmierci, stopień wojskowy, symbol jednostki, w której poległy pełnił służbę. Cmentarz ukryty jest głęboko w lesie, jednakże w 2007 roku przeszedł gruntowną renowację, a w okolicy ustawiono znaki ułatwiające jego odnalezienie.