Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Zarząd Klubu informuje, iż dnia 8 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej PGK Sp. z o.o. odbędzie się zebranie członków Klubu  KTP Krwinka oraz HDK.

Prosimy o niezawodne przybycie.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE

K L U B   T U R Y S T Y K I     P I E S Z E J   „N I E Z A L E Ż N I”
Z A P R A S Z ANa XVII Rajd

 „W NIEZNANE”

GRUDZIEŃ 2016.12.10

Wyjazd z dworca PKP o godz. 7.48 do Lubartów Lipowa

Długość trasy ok. 15 km.

Rajdy rowerowe

Czytaj więcej ...Ciekawe miejsca
w gminie Poniatowa.

Czytaj dalej ...

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

 zapraszają na

 XXXI RAJD   "MIKOŁAJKOWY”

3 GRUDNIA 2016 r.

                                                       Czytaj dalej ...