Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Miło nam poinformować, że członkowie Klubu KTP Krwinka zdobyli kolejne odznaki turystyki kwalifikowanej / krajoznawczej.


Odznaka Turystyczno - Rekreacyjnych Imprez na Orientację

- popularna

Renata Wójcik,

- mała brązowa

Renata Wójcik, 

- mała srebrna

Małgorzta Grabowska, Antoni Kowalski, Katarzyna Kowalska

- mała złota

Antoni Kowalski, Katarzyna Kowalska, Piotr Kowalski


Odznaka Imprez na Orientacje

- popularna

Renata Wójcik, 

- mała brązowa

Renata Wójcik, 

- mała srebrna

Małgorzta Grabowska, Antoni Kowalski, Katarzyna Kowalska


60 Lat Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie

Małgorzta Grabowska, Antoni Kowalski, Katarzyna Kowalska, Renata Wójcik, Piotr Kowalski


Turysta Pieszy Województwa Świętokrzyskiego

- brązowa

Michał Pokraka

- złota

Mirosław Molesztak


Szlakami Św. Jana Nepomucena

- srebrna

Małgorzta Grabowska

Serdecznie gratulujemy zdobycia odznak, oraz zachęcamy pozostałych członków klubu do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej podczas rajdów i wycieczek.


M.M.