Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Miło nam poinformować, że członkowie Klubu KTP Krwinka zdobyli kolejne odznaki turystyki kwalifikowanej / krajoznawczej.
Jubileuszowa Odznaka Turystyczna 

„70 lat OTP” - PTTK

Mirosław Molesztak


Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej

- srebrna

Mirosław Molesztak


ODZNAKA OKOLICZNOŚCIOWA
„25 LAT MAZOWIECKIEGO FORUM ODDZIAŁÓW PTTK”

Mirosław Molesztak


Serdecznie gratulujemy zdobycia odznak, oraz zachęcamy pozostałych członków klubu do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej podczas rajdów i wycieczek.

M.M.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Oddział Miejski

im. Aleksandra Janowskiego

w Lublinie

Składki na rok 2024

Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr. 63/XX/2023 z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2024 informujemy zarządy kół i klubów OM PTTK w Lublinie, że wysokość została określona w następujących kwotach :

I.

składki członków zwyczajnych :

składka normalna - 84 zł

składka ulgowa - 57 zł

składka ulgowa młodzieżowa - 39 zł

II.

wpisowego do PTTK w następujących kwotach :

normalne - 21 zł

ulgowe - 12 zł

ulgowe młodzieżowe - 9 zł

W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia NNW składki członkowskie należy opłacić do dnia 31 marca 2024 r.

Wiceprezes Urzędujący 

Zarządu Oddziału

Katarzyna Komisarczuk

Składki wraz z legitymacją PTTK przyjmuje Prezes KTP Krwinka lub można samodzielnie opłacić w siedzibie OM PTTK Lublin Rynek 8 ( prosimy o info ).

Więcej ...


 JUBILEUSZOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA
„70 LAT OTP”
Zachęcamy turystów do zdobycia 

JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

„70 LAT OTP”


Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych
(określonych w regulaminie OTP) w
okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.


Regulamin 70 Lat OTP