Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy 

„Święty Krzyż 2016”

 24 września.

Więcej ...

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE

K L U B   T U R Y S T Y K I     P I E S Z E J   „N I E Z A L E Ż N I”
Z A P R A S Z A

Na XVII Rajd „W NIEZNANE”


WRZESIEŃ 2016.09.10

Wyjazd z dworca PKP o godzinie 7.27 do Łopatek
Długość trasy ok. 15 km.

Rajdy rowerowe

Czytaj wiecej ...Ciekawe miejsca
w gminie Poniatowa.

Czytaj dalej ...


 Mirosław Molesztak zdobył : 

Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny

 Serdecznie gratulujemy.