Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE

K L U B   T U R Y S T Y K I    P I E S Z E J   „N I E Z A L E Ż N I”

Z A P R A S Z A

Na XVII Rajd „W NIEZNANE

PAŹDZIERNIK 2016.10.08

Wyjazd z dworca głównego PKP o godz. 7.48 do Parczewa
Długość trasy ok. 15 km.


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE
ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na

56. R A J D "JESIENNY”      1 - 2 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

CYKL: PARKI KRAJOBRAZOWE LUBELSZCZYNY
KOZŁOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Więcej ...Rajdy rowerowe

Czytaj wiecej ...Ciekawe miejsca
w gminie Poniatowa.

Czytaj dalej ...


 Mirosław Molesztak zdobył : 

Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny

 Serdecznie gratulujemy.