Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Miło nam poinformować, że członkowie Klubu KTP Krwinka zdobyli kolejne odznaki turystyki kwalifikowanej / krajoznawczej.Poleska Odznaka Kajakowa

- srebrna

Piotr Kowalski

- brązowa

Antoni Kowalski


Pamiątkowa Odznaka Turystyczna

100 Rocznica Urodzin Karola Wojtyły

Piotr Kowalski

Marek Makulus


Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTT 

Mały Szlak Beskidzki

Mirosław Molesztak

Michał Pokraka

Serdecznie gratulujemy zdobycia odznak, oraz zachęcamy pozostałych członków klubu do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej podczas rajdów i wycieczek.

M.M.
Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce


Goraco zachęcamy turystów do zdobywania  odznaki krajoznawczej                

'' Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce ".

Być może ktoś już posiada potwierdzenia odwiedzonych miejsc i może zacząć tworzyć kronikę.


Miło nam również podkreślić, że pomysłodawcą utworzenia odznaki jest kol. Piotr Kowalski – Klub Turystyki Pieszej „Krwinka” Poniatowa.

Regulamin i wzór odznaki opracował kol. Jerzy Przepióra – Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg.

Regulamin JUBILEUSZOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA
„70 LAT OTP”
Zachęcamy turystów do zdobycia 

JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

„70 LAT OTP”


Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych
(określonych w regulaminie OTP) w
okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.


Regulamin 70 Lat OTP