Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Klub Turystyki Pieszej " Krwinka " Poniatowa

Rys historyczny.

 

16 maja 2006 roku powstał przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Poniatowej ,

 Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszający krwiodawców pracujących w Przedsiębiorstwie,  a także z poza niego.

Członkowie Klubu poza oddawaniem krwi biorą udział w imprezach integrujących środowisko krwiodawców. Są to m.in. Pielgrzymki do miejsc kultu – Częstochowa, Licheń, Łagiewniki oraz Roztoczańskie Pielgrzymki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rodzi się idea spędzenia czasu wolnego w sposób zorganizowany. W 2008 roku odbył się jesienny spływ kajakowy pod nazwą " Pożegnanie Lata " , impreza ta organizowana jest do dziś.

" Pożegnania Lata " - to 2 dniowy wyjazd na Roztocze , pierwszy dzień – spływ kajakowy ( co roku inny odcinek ) zakończony ogniskiem turystycznym , a drugiego dnia wycieczka piesza wybraną częścią Roztocza.

W 2012 roku odwiedziliśmy Roztocze Południowe : Radruż, Horyniec-Zdrój, Siedliska, Bełżec i Narol.

W 2011 roku pierwsi członkowie Klubu HDK PCK wstępują do PTTK-u. Najbliższym oddziałem jest Nałęczów. Pierwszy zorganizowany wyjazd na

" prawdziwy " rajd pieszy miał miejsce 24-24.09.2011 r. I był to 51 Rajd Jesienny organizowany przez ZO PTTK w Chełmie.

21.01.2012 roku pierwszy wyjazd ( grupa 10 osób ) na IX Rajd " W nieznane " z KTP " Niezależni " . 

I to właśnie z tym klubem przychodzi nam spędzić na szlakach najwięcej czasu.

W tzw. międzyczasie uczestniczyliśmy w rajdach organizowanych przez PTTK Zamość, 

PTTK Radom, PTTK Starachowice i PTTK Puławy.

W ciągu 2012 r. do PTTK-u wstępują kolejne osoby. Coraz częściej mówi się o nieformalnej 

Grupie Rajdowej. Pojawiła się nazwa korespondująca z krwodawstwem – Grupa Rajdowa " Krwinka " .

6.05.2012 roku zawiązuje się formalnie Klub Turystyki Pieszej, wybrano Władze oraz podjęto decyzję o zmianie Oddziału na Lublin.

W dniu 27 czerwca bieżącego roku w kamienicy Rynek 8, odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, podczas którego Prezes Piotr Kowalski złożył na ręce Prezesa Zarządu Andrzeja Wasilewskiego wniosek o przyjęcie KTP KRWINKA do OM PTTK Lublin.

Wśród członków, klub  ma osoby legitymujące się uprawnieniami kadry programowej tj. Prezes Piotr Kowalski, -Przodownik Turystyki Pieszej III i II  st. oraz Instruktor Krajoznawstwa Regionu oraz Beata Bigos, Katarzyna Kowalska - Przodownik Turystyki Pieszej III st.


 


Prezes