Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Kraczewice gm. Poniatowa, pow. opolski, województwo lubelskie. Prawdopodobnie jedyne w powiecie
miejsce pochówku zabitych powstańców z walk z Rosjanami w kwietniu 1831 roku. Prawdopodobnie leży tutaj kilkudziesięciu ułanów generała Juliana Sierawskiego poległych w bitwie pod Wronowem,17 kwietnia 1831 r., gdzie straty Polskie wyniosły blisko 200 ludzi
Znajduje się w odległości kilkunastu metrów od drogi Poniatowa – Szczuczki.

Uporządkowana w 1935 r., a następnie odnowiona w 1974 r. 


Na mogile położono płytę z napisem:


”† • 1831 R. • BOHATEROM • POLEGŁYM W WALKACH • O NIEPODLEGŁOŚĆ • 1935-1974 •• LUDNOŚĆ KRACZEWIC”.
CIEKAWOSTKA

Osoby dociekliwe odwiedzające to miejsce, zastanawiają się, dlaczego wejście na kopiec do płyty pamiątkowej znajduje się z innej strony, a nie od głównej drogi biegnącej przez Kraczewice. Śpieszę wyjaśnić, że w czasie kiedy na kopcu zamontowano pamiątkową płytę w 1935 roku, droga jaka obok niego przebiegała już nie istnieje. Od tej właśnie drogi pomysłodawcy uczczenia tego miejsca pamięci poprowadzili wejście na kopiec.
Na poniższym zdjęciu pokazany jest przebieg dawnej drogi z Kowali do Kraczewic.Właściciele działki przez który przebiegała droga, po II wojnie światowej postanowili poprawić możliwość jej gospodarczego wykorzystania i zabudowy. Starą drogę zamieniono na grunt orny a wzdłuż granicy działki została utworzona nowa droga. biegnąca prostopadle do głównej drogi z Poniatowej do Szczuczek.


Źródło: http://mojaponiatowa.strefa.pl